Büyük Yalan
(Büyük Yalan)
5625
(1)
(0) (0) (0)

Belgesel Hakkında
5.0
belgesel afiş
VİZYON TARİHİ

2004

İsim: Büyük Yalan
Yapım: 2004
Konu: 20. yüzyıl’ın ilk çeğreğinde dünya o güne kadar görmüş olduğu en büyük savaşa tanıklık ediyordu. Batılı devletler kendilerini dünyanın merkezinde gördükleri için bu savaşı bizim bugün söylediğimiz gibi I. Dünya savaşı olarak adlandırıyoruz. Savaşın asıl adı ise I. paylaşım savaşı olmalıdır ki İngiltere-Fransa başta olmak üzere emperyalist devletler, kapitalist ideolojinin ilerlemiş aşaması ve daha fazla kaynak, daha fazla sömürü, daha fazla pazar için önlerinde engel olarak gördükleri Osmanlı-Avusturya-Macaristan-Rus çarlığı gibi imparatorlukların bölünmesi amacını güdüyorlardı ve buraları savaş başlamadan kendi aralarında bölüşmüşlerdi. Birbaşka tehlike ise birliğini yeni tamamlamış olan İtalya ve Almanya tehtidiydi. Osmanlı devleti balkanlarda kaybettiği toprakları tekrar almak için ülkenin yönetiminde en az padişah II. Abdulhamit kadar güçlü olan İttihat ve Terakki cemiyetinin Almanya’nın yanında mecburen savaşa girme kararı vermesi sonucu ( aslında ittihat ve terakki yöneticileri İngiltere’nin yanında savaşa girmek istiyorlardı fakat İngilizler Osmanlıyı çoktan bölmek için plan yapmışlardı. ) T.C devletinin kurulmasına kadar geçen sürede eli silah tutan bütün erkekler ve cephe gerisinde kadınlarla yokluk, sefalet içinde onurlu bir şekilde tüm mazlum uluslara karşı verilen mücadele ile örnek olunmuştur.

 

Yorum Yap

1 Yorum Yapılmış

  1. Ali turk dedi ki:

    Yaşlı amcanın anlattıklarında geçen “makat” tahta divan anlamında.

TWITTER | FACEBOOK